Kurumsal Sorumluluk

Kurumsal Sorumluluk

“Hayat kurtarma ve sürdürme misyonumuzun nihai kurumsal sorumluluk beyanımız olduğuna inanıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki hasta, klinisyen, toplum, çalışan ve diğer müşterilerin yaşamlarına dokunduğumuz için ürünlerimizin, varlığımızın ve etkinliklerimizin küresel etkisi her zaman bu bakış açısıyla değerlendirilecektir." Joe Almeida, Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı (CEO)

Baxter, 85 yılı aşkın süredir hastalar için anlamlı bir fark ortaya koyuyor ve hizmet verdiğimiz toplumlarda kalıcı sosyal, çevresel ve ekonomik değer oluşturuyor. Çalışanlarımız, hayat kurtaran ve sürdüren ürün portföyümüze yansıyan misyonumuz, çevre yönetimine yaptığımız vurgu, yenilikçiliğe olan bağlılığımız ve sorumlu iş uygulamalarına ödünsüz bağlılığımız konusunda tutkuludur.

Corporate Responsibility Report Cover Image

Anlamlı bir Fark Yaratmak: Baxter Kurumsal Sorumluluk Raporu

Kurumsal sorumluluğa olan bağlılığımızla gurur duyuyor ve önceliklerimiz, programlarımız ve performansımızla ilgili bilgileri paylaşmayı taahhüt ediyoruz.

Charitable giving and grants

Yardım Amaçlı Bağış ve Hibeler

Dezavantajlı ve yetersiz hizmet alanlar için olumlu, uzun süreli bir etki oluşturan girişim ve kuruluşları destekliyoruz.

Sağlık hizmetine erişimin artırılması, çalışanlarımızın içinde yaşadığı ve çalıştığı toplum sağlığını güçlendirme ve geleceğin yenilikçiliğini teşvik etmek, hayat kurtarma ve sürdürme misyonumuzun ve hayırseverlik odağımızın temelidir.

Sustainable operations, health and safety

Sürdürülebilir Faaliyetler

Çevre yönetimi konusundaki vurgumuz, küresel üretim işlemlerimiz ve tedarik zincirimiz boyunca sürdürebilirliğin teşvik edilmesini içerir.

Atık ve sera gazı emisyonlarını azaltırken, enerji, su ve hammaddeleri verimli kullanarak çevre ayak izimizi sürekli olarak azaltmaya çalışıyoruz. En son Kurumsal Sorumluluk Raporumuzun Etkinlikler bölümünde bu alandaki çalışmalarımız hakkında daha fazla okuyun.

Kurumsal Sorumluluk Raporumuzu Okuyun

İlgili Başlıklar