EHS&S

EHS&S

Artan verimlilik ve kaynak tasarrufu ile çevreye bıraktığınız ayak izini azaltın

Baxter’ın Çevre, Sağlık, Güvenlik ve Sürdürülebilirlik (Environment, Health, Safety and Sustainability, EHS&S) organizasyonu, şirketin “Üstün çevresel yönetim, en üst düzey çalışan sağlığı ve refahı ve yaralanmanın olmadığı bir iş yeri geliştirerek, paydaş değeri üreten sürdürülebilir bir işletme kurmak” biçimindeki EHS&S Vizyonunu ilerletmek için küresel programları ve girişimleri yönetir ve koordine eder." Şirketin EHS&S Politikası, insanlara, çevreye ve paydaşlarına olan bağlılığını özetlemektedir.

Baxter’ın EHS&S programının temeli, tüm tesislerin karşılaması ve sürdürmesi gereken asgari standartları belirleyen Küresel EHS&S Gereklilikleridir. Baxter, küresel EHS&S gerekliliklerinin yönlendirdiği bir yönetim sistemleri yaklaşımı izleyerek, çevresel yönleri sistematik olarak yönetmek için ISO 14001’i ve çalışanlara karşı risk oluşturan tehlikeleri düzgün bir şekilde yönetmek için OHSAS 18001’i uyguladı. EHS&S denetim süreci, şirketin tesislerinin, düzenlemelere uyumluluğu sağlayan ve Baxter’ın EHS&S gerekliliklerini, hedeflerini ve amaçlarını karşılayan EHS&S programlarına sahip olduğunu doğrular. Başarılı ISO 14001 ve OHSAS 18001 denetimleri, tesisin yönetim sisteminin ilgili düzenlemelere ve şirket politikasına uyumluluğu desteklediğini doğrular.

Baxter, küresel üretim işlemleri ile sürdürülebilirliği devam ettirmeye kararlıdır. Atık su ve sera gazı emisyonlarını azaltırken, enerji, su ve hammaddeleri verimli bir şekilde kullanmaya çalışır. Bu, para tasarrufu ve Baxter'ın itibarını artırırken şirketin çevresel performansını da artırır.

Baxter’ın çevreye bıraktığı ayak izinin önemli bir parçası, dünya çapında tasarladığı, ürettiği ve sattığı ürünlerden kaynaklanmaktadır. Bu etkileri azaltmak, şirket için önemli bir odak noktasıdır. Baxter’ın Ürün Sürdürülebilirlik Programı - Ar&Ge, pazarlama ve tedarik zinciri gruplarıyla işbirliği halinde, şirket genelinde ürün yönetimini daha da sağlam bir şekilde yerleştirmeye çalışır.