Küresel Gizlilik Politikası

Küresel Gizlilik Politikası

Yürürlük Tarihi: 26 Kasım 2018

Baxter,  (“Baxter Türkiye”) gizliliğinizi korumayı ve gizliliğinize saygı göstermeyi taahhüt eder.  Bu İnternet Sitesi Gizlilik Beyanı (“Gizlilik Beyanı”), sizi hakkınızda hangi bilgileri toplayabileceğimiz ve bu bilgileri nasıl kullandığımız hakkında bilgilendirme amacına yöneliktir.  Kişisel Bilgileriniz ve onların nasıl ele alınacağın konusundaki uygulamalarımızı anlamak için lütfen, aşağıda verilenleri dikkatlice okuyun.

Bu İnternet Sitesi Gizlilik Beyanının Kapsamı

Bu Gizlilik Beyanı, sayfanın sonundaki “Baxter’da Gizlilik” linkine tıklandığında bu Gizlilik Beyanına bağlantı veren Baxter veya Baxter iştirakleri internet siteleri ve bunun yanı sıra bu Gizlilik Beyanına bağlantı veren veya paylaşan mobil uygulamalar ya da dijital hizmetler için (“Baxter Siteleri”) geçerlidir.  Baxter veya iştirakleri, Kişisel Bilgilerinizi ele alan internet sitelerini bu Gizlilik Beyanı koşullarından farklı bir şekilde işletebilir.  Bu internet siteleri, söz konusu internet sitesinin veri gizliliği uygulamaları için özelleştirilmiş bir Gizlilik Bildirimi yayınlayacaktır.  Baxter’ın internet sitelerinden birini her kullanışınızda, o sitede yayınlanan Gizlilik Bildirimi koşullarını incelemenizi öneririz.

Kişisel Bilgi Nedir?

Kişisel Bilgi, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir.  Kişisel Bilgi örnekleri arasında adınız, bir kimlik numarası, konum verisi, çevrimiçi bir tanımlayıcı veya fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğinize özgü bir veya daha fazla faktör sayılabilir.

Topladığımız Kişisel Bilgiler

Baxter Sitelerindeki Kişisel Bilgilerinizi aşağıdaki şekilde toplayabiliriz:

 • İletişim bilgileri. Buna bir iletişim formu, geri bildirim formları veya bir çevrimiçi iş başvurusu gönderirken belirttiğiniz adınız, ev veya başka bir fiziksel adresiniz, e-posta, telefon numarası, faks numarası, kurum adı ve/veya iş unvanınız da dâhil olabilir.
 • Baxter Sitelerini kullanmanız sonucu toplanan bilgiler.  Bu bilgiler, ad, e-posta adresi, benzersiz profesyonel tanımlayıcı, telefon numarası, diğer benzersiz tanımlayıcılar ve Kişisel Bilginiz sayılabilecek bilgiler içerebilen kullanıcı adınız, parolanız, pazarlama tercihleriniz gibi tercih bilgileriniz, internet protokolü (“IP”) adresi veya çerezlerin yanı sıra kimliğinizi doğrudan tanımlamayan, ancak cihazınız, tarayıcı türünüz, işletim sisteminiz, bilgisayar veya mobil cihazınız, navigasyon ve internet sitemizde yaptığınız işlemlerdeki tıklama davranışınıza karşılık gelen bilgileri de içerebilir.  (Kullandığımız İzleme Teknolojileri Bölümüne Bakın).

Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

Bir Baxter Sitesinde bizimle nasıl iletişime geçmeyi tercih ettiğinize bağlı olarak, Kişisel Bilgilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanabiliriz:

 • Ürünlerimiz ve hizmet güncellemelerimiz hakkında size bilgi vermek de dahil olmak üzere sorularınıza yanıt vermek amacıyla sizinle iletişime geçebilmemiz için bize vermeyi tercih ettiğiniz iletişim bilgilerini kullanıyoruz. Baxter ürünleri, hizmetleri ve programları veya diğer pazarlama veya reklam iletişimleri hakkında size bilgi vermek veya araştırma veya anketlere katılmanızı sağlamak için de iletişim bilgilerinizi veya geri bildirim formlarında bize verdiğiniz bilgileri kullanabiliriz. Bu bilgilerin bir kısmını sizin olurunuzla toplar ve kullanırız ve bir kısmını da sizinle iletişim kurmak  ve işimiz hakkında size bilgi vermek gibi meşru iş amaçları için toplar ve kullanırız. Kişisel Bilgilerinizi bize vermeniz gönüllülük esasına tabidir.  Kişisel Bilgilerinizi bize vermeyi her zaman reddedebilirsiniz.  Bize Kişisel Bilgilerinizi vermemeyi tercih etmeniz durumunda, sizinle iletişim kuramayacağız ve size belirli bilgileri, ürünleri veya hizmetleri veremeyeceğiz.  Bilgilerinizi sizin onayınızla topladıysak, onay verirken bu amaçla sağlanan talimatlara uyarak veya bu Gizlilik Beyanının sonunda verilen iletişim bilgileriyle bizimle iletişime geçerek onayınızı her zaman geri çekebilirsiniz.

  Baxter Sitelerini kullanmanız sonucu topladığımız bilgileri, internet sitelerimizi, ağ sistemlerimizi ve diğer varlıkları, yönetmek, işletmek, sürdürmek ve güvenliğini sağlamak gibi meşru çıkarlarımız ve Baxter Sitelerinin özelliklerini ve çeşitli işlevlerini size sağlamak için kullanıyoruz.  Ayrıca, ziyaretçilerimizin ilgisini anlama ve Baxter Sitelerimizin içerik ve performansını iyileştirme konusunda bize yardımcı olmak üzere Baxter Sitelerini kullanımınız sayesinde topladığımız Kişisel Bilgileri de bir araya getirebiliriz.  
 • Kişisel Bilgilerinizi, tedavi amacıyla, sağlık hizmetlerinin, tıbbi ürünlerimizin veya tıbbi cihazlarımızın yüksek kalite ve güvenlik standartlarını sağlaması için de kullanabiliriz.  Kişisel Bilgilerinizi, geçerli elde tutma yükümlülüklerine uymak da dâhil olmak üzere yasal  veya düzenleyici yükümlülüklerimize uymak için ve aşağıdaki amaçlarla kullanabiliriz:
  • advers olayların raporlanması, materyovijilans, farmakovijilans, ürün güvenliği ve diğer raporlama yükümlülükleri;
  • ulusal güvenlik veya kanun uygulama gerekliliklerine uymak da dahil olmak üzere, kamu yetkililerinin yasal taleplerine, örneğin dolandırıcılık soruşturması veya bir hükümet talebine cevap vermek;
  • potansiyel ihlalleri araştırmak veya bizimkiler de dahil, Baxter Sitelerimizi kullananların veya başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak.
 • Yasaların izin verdiği durumlarda, Kişisel Bilgileriniz de dahil olmak üzere sizinle ilgili bilgiler ile yukarıdaki açıklanan amaçlarla üçüncü taraflardan sizinle ilgili olarak aldığımız bilgileri geliştirebilir veya birleştirebiliriz. Kişisel Bilgileriniz, yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, profil oluşturma amacıyla da kullanılabilir. Bizimle  [email protected]  adresinden iletişime geçerek veya bu Gizlilik Beyanının sonunda verilen sözleşme ayrıntılarını kullanarak otomatik karar alma kullanılarak profil oluşturmasına itiraz edebilirsiniz.

Belli bilgilerin sağlanmasının gönüllülük esasına dayalı olması durumunda bunu belirteceğiz ve geçerli yasa uyarınca izin verildiği veya öngörüldüğü şekilde, herhangi bir zamanda onayınızı geri alabilecek veya bu bilgilere ilişkin haklarınızı kullanabileceksiniz.

Kişisel Bilgilerinizi, yukarıda belirtilmeyen bir amaçla kullanmamız halinde, Kişisel Bilgilerinizi toplama aşamasında ve yasaların gerektirdiği ölçüde Kişisel Bilgilerinizi işlememize ilişkin spesifik amaçlar hakkında size bilgi vereceğiz ve gerektiği takdirde bunu böyle yapma nedenimizi size bildireceğiz.

Topladığımız Kişisel Bilgileri Nasıl Paylaşıyoruz

Baxter İştirakleri ve Bağlı Kuruluşları ile Paylaşım

Baxter, küresel bir şirkettir ve Kişisel Bilgileri, bu Gizlilik Beyanında belirtilen amaçlar doğrultusunda bağlı kuruluşları ve iştirakleri ile paylaşmaktadır.  Baxter’ın iştirakleri ve bağlı kuruluşları hakkında daha fazla bilgi için, lütfen   [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin.

Bize Hizmet Sağlayan Üçüncü Taraflarla Paylaşım

Kişisel Bilgilerinizi, Baxter Sitelerine ev sahipliği yapmak, IT sistem yönetimi ve kullanıcı destek hizmetleri veya müşteri hizmetleri sunmak gibi Baxter Siteleri ile ilgili iş faaliyetlerimiz ve işlevselliklerimizde bize yardımcı olmak üzere hizmetler sağlayan üçüncü taraflarla paylaşıyoruz. Bu üçüncü tarafların Kişisel Bilgilerinizi, bize hizmet vermek dışındaki başka herhangi bir amaçla kullanmaları yasaktır ve onları Kişisel Bilgilerinize yeterli düzeyde bir koruma sağlamaya zorunlu kılıyoruz.  Baxter’ın servis sağlayıcıları hakkında daha fazla bilgi için, lütfen  [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin.

Başka Amaçlar Doğrultusunda Paylaşım

Tedavi amaçlı, sağlık hizmetlerinin, tıbbi ürünlerimizin veya tıbbi cihazlarımızın yüksek kalite ve güvenlik standartlarını sağlamak için de Kişisel Bilgilerinizi paylaşabiliriz.  Kişisel Bilgilerinizi, olumsuz olayların raporlanması, materyovijilans, farmakovijilans, ürün güvenliği ve diğer raporlama yükümlülükleri veya ulusal güvenlik veya kanun uygulama gerekliliklerine uymak da dahil olmak üzere, kamu yetkililerinin yasal taleplerine cevap vermek için (örneğin, dolandırıcılık soruşturması veya bir hükümet talebine cevap vermek) de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasal veya düzenleyici yükümlülüklerimize uymak için de kullanabiliriz.  Ayrıca, potansiyel veri hatalarını araştırmak veya kendimizin, Sitelerimizin kullanıcılarının ya da başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için gerekli olduğu takdirde Kişisel Bilgilerinizi üçüncü taraflara ifşa edebiliriz.

Baxter, Kişisel bilgilerinizin de dahil olduğu ve varlıklarının bir kısmını veya tümünü içeren bir birleşme, satın alma veya satma (İşlem) süreci içerisinde olabilir. Baxter’ın bir İşlemde yer alması durumunda, mülkiyette meydana gelen herhangi bir değişiklik, Kişisel Bilgilerinizin kullanımı ve Kişisel Bilgilerinizle ilgili sahip olabileceğiniz seçenekler konusunda e-posta ve/veya Baxter Sitelerimizdeki bir bildirim yoluyla bilgilendirileceksiniz.  Baxter, Kişisel Bilgilerinizi üçüncü taraflara satmaz.

Sosyal Medya Özellikleri

Baxter Siteleri, sizi Baxter’ın Facebook ve LinkedIn gibi sosyal medya sitelerindeki sosyal medya sayfalarına götürecek bağlantılar içerir. Sosyal medya sitelerinde yer alan sayfalarımız için bu sayfaları sağlayan şirketin gizlilik politikası geçerlidir.

Forum/Blog

Baxter Sitelerimizin bazıları herkese açık blog veya topluluk forumları sunar. Söz konusu blog veya topluluk forumlarının, Baxter tarafından işletilmediğinin farkında olmalısınız.  Bu alanlarda verdiğiniz bilgiler, onlara erişen diğer kişilerce okunabilir, toplanabilir ve kullanılabilir.  Üçüncü taraflara sunulan veya bu üçüncü taraflarca toplanan bilgiler üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığı için diğer sitelerin gizlilik bildirimlerine başvurmalısınız ve Gizlilik Bildirimimiz, diğer internet sitelerinde gerçekleşen etkinlikleri kapsamaz.

Bağlantılar

Baxter Sitelerimizde, bilgi uygulamaları bizimkinden farklı olabilecek internet sitelerine bağlantılar verilebilir. Üçüncü taraflara sunulan veya bu üçüncü taraflarca toplanan bilgiler üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığı için diğer sitelerin gizlilik bildirimlerine başvurmalısınız ve Gizlilik Bildirimimiz, diğer internet sitelerinde gerçekleşen etkinlikleri kapsamaz.

Kişisel Bilgilerinizin Uluslararası Aktarımları

Baxter küresel bir şirkettir ve bu nedenle küresel satıcılar ve alt yüklenicilerin yanı sıra küresel IT sistemleri ve uygulamaları kullanır.  Sonuç olarak, sizin hakkınızda topladığımız Kişisel Bilgiler ülkenizin dışında, ülkenize kıyasla o kadar katı olmayan veya hiç veri koruma kanunu bulunmayan bir yere aktarılabilir ve orada saklanabilir.

Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde ("AB/EEA") bulunuyorsanız, Kişisel Bilgileriniz için aşağıdaki koşullar geçerlidir: Kişisel Bilgileriniz, bu Gizlilik Beyanında açıklanan amaçlar doğrultusunda AB/AEA dışında bulunan küresel iştiraklerimize, çalışanlarımıza ve bizim için çalışan yüklenicilere aktarılabilir. Bu durum söz konusu ise bu Gizlilik Beyanına uygun bir şekilde Kişisel Bilgilerinizi korumak için yeterli koruma önlemlerinin alındığından  emin olmak amacıyla Genel Veri Koruma Düzenlemesi (“GDPR”) kapsamında yasal olarak gereken adımları atacağız. Kişisel Bilgileriniz AB/EEA dışında aktarıldığı takdirde gizlilik haklarınızı korumak için devreye soktuğumuz güvenlik önlemlerinin bir kopyasını edinmek için bizimle  [email protected] adresi aracılığıyla veya aşağıdaki diğer iletişim bilgilerini kullanarak iletişime geçebilirsiniz.

Haklarınız

Bazı durumlarda, (GDPR dâhil) yerel veri koruma yasaları ve belli yerel yasalar, size Kişisel Bilgileriniz konusunda haklar tanır. Bu haklar ülkeye/bölgeye göre değişir. Bu haklara şunları içerebilir:  

 • Kişisel Bilgilerinizi, onayınız doğrultusunda kullanıyor veya paylaşıyorsak, onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Onayınızı geri çekmenizin, siz onayınızı geri çekmeden önce yapılan kullanım ve paylaşımların meşruiyetini etkilemeyeceğine dikkat edin.
 • Hakkınızda Kişisel Bilgi tutup tutmadığımızı ve eğer tutuyorsak, ne türde ve hangi amaçla tuttuğumuzu öğrenmek de dâhil olmak üzere, Kişisel Bilgilerinize erişmeyi veya onların kopyalarını talep edebilirsiniz. Kişisel Bilgilerinizi kimin aldığı hakkında da bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel Bilgilerinizin hatalı veya eksik olduğunu düşündüğünüz takdirde, onları düzeltmemizi ya da onları elde tutmamız için yasal bir zorunluluğumuz olduğu veya geçerli yasaların bilgilerin elde tutulmasına izin verdiği haller dışında Kişisel Bilgilerinizi silmemizi ya da çıkarmamızı talep edebilirsiniz.
 • Kişisel Bilgilerinizin silinmesini değil, işlenmesinin sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz.
 • Onayınız veya bir sözleşme temelinde sizden aldığımız Kişisel Bilgilerinizi kişisel kullanımınız için saklamak ve yeniden kullanmak için size sağlamamızı talep edebilir ve bunları başka bir kuruluşa vermemizi isteyebilirsiniz.    

  [email protected]  adresine bir e-posta göndermek veya bu Gizlilik Beyanının sonunda verilen iletişim bilgilerini kullanarak Küresel Gizlilik Ofisi ile bağlantı kurmak suretiyle belirli bir Baxter Sitesine ait hesap profilinize erişerek haklarınızı kullanabilirsiniz.

Bazı ülkelerde, yasal çıkarlarımız ve doğrudan pazarlama amaçları dâhil olmak üzere, Kişisel Bilgilerinizi belirli amaçlarla kullanmamıza ve ifşa etmemize itiraz etme hakkına sahipsiniz.  Kişisel Bilgilerinizin, doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz ve bunu, spesifik iletişime dâhil edilen abonelikten çıkma talimatlarına uygun olarak, pazarlama veya tanıtım iletişimleri “listesinden çıkmayı” tercih ederek yapabilirsiniz.  Bu şekilde listeden çıkma yoluyla itiraz edemezseniz, itiraz etme hakkınızı kullanmak için lütfen  [email protected]  adresi aracılığıyla bir e-posta gönderin veya aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşın. Bilgi işlemenin meşru çıkarlarımız doğrultusunda olduğunu nasıl belirlediğimize ilişkin sorularınız varsa veya bu temelde bilgilerinizi işlememize itiraz etmek isterseniz, lütfen  [email protected]  adresini veya aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.  Kişisel Bilgilerinizi yasalara uygun olmayan bir şekilde kullandığımızı, ifşa ettiğimizi veya başka bir şekilde işlediğimizi düşünüyorsanız, ülkenizdeki bir veri koruma makamına şikâyette bulunabilirsiniz.

Tüm hak kullanma taleplerinizi geçerli yasalara uygun olarak ele alacağız. Lütfen, koşullara bağlı olarak yukarıdaki hakların bazılarının geçerli olmayabileceğini unutmayın.

Veri Elde Tutma

Kişisel Bilgileriniz yalnızca, makul olarak yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için gerekli olduğunu düşündüğümüz sürece veya yasal olarak elde tutmamızın öngörülmesi durumunda elde tutulacaktır. Geçerli olan elde tutma süreleri hakkında daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Küçükler

Baxter İnternet siteleri, 13 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir ve 13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek Kişisel Bilgi toplamıyoruz. 13 yaşın altındaki bir çocuktan Kişisel Bilgi topladığımızı düşünüyorsanız, lütfen bizimle [email protected] adresinden iletişime geçin.  Yasa gereğince, 13 yaş ve üzerindeki reşit olmayan birinin Kişisel Bilgilerini toplamamız için ebeveyn onayı gerekmektedir.

Kullandığımız Takip Teknolojileri

Baxter Siteleri, size belirli hizmetleri ve işlevsellikleri sağlamak için aşağıdakiler gibi çeşitli teknolojilerden faydalanır.

Çerezler

Birçok internet sitesi gibi Baxter da “çerezleri” kullanabilir. Çerez, içeriği geliştirmemize (örneğin, sitenin hangi bölümlerinin popüler olduğunu ve hangilerinin daha az popüler olduğunu belirlememize, böylece ileride bu alanları geliştirebilmemize yardımcı olur) ve ziyaretçilerimiz için internet sitesini özelleştirmemize yardımcı olmak amacıyla bilgisayarınızın sabit diskine aktarılan küçük bir dosyadır. Çerez bilgilerini, bize gönderdiğiniz herhangi bir Kişisel Bilginiz ile birleştirmeyeceğiz. Tarayıcınızı, çerezleri reddedecek ve bilgisayarınıza bir çerez yerleştirildiğini size bildirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çoğu internet sitesinde de geçerli olduğu gibi bazı bilgileri otomatik olarak topluyoruz. Bu bilgiler, İnternet protokolü (IP) adresleri, tarayıcı türü, İnternet servis sağlayıcısı (ISP), yönlendirme/çıkış sayfaları, sitemizde görüntülenen dosyalar (ör. HTML sayfaları, grafikler, vs.), işletim sistemi, tarih/saat damgası ve/veya toplu olarak trendleri incelemek ve siteyi yönetmek için tıklama verileri içerebilir.  Otomatik olarak topladığımız IP adresleri ve diğer veriler, bazı ülkelerde Kişisel Bilgi olarak kabul edilebilir.  

Çerezlerin kullanımı, Baxter internet sitelerinin kendine has özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle lütfen, ziyaret ettiğiniz spesifik Baxter internet sitesindeki çerezlerin kullanımı hakkında herhangi bir ek bilgi almak için söz konusu Baxter internet sitesinin kişisel gizlilik koşullarını gözden geçirin.

Genel olarak, çerezleri (ve aşağıda tanımlanan diğer teknolojileri) aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanırız:

 • Bir hizmet sunmak için: Çerez, size spesifik bir hizmeti sunmak için kullanılabilir. Örneğin, sitemizin erişim denetimi olan bir bölümünde oturum açıyorsanız, kimliğinizin doğrulandığınızı tespit etmek için geçici bir oturum çerezi kurarız. Bu çerezlerde yer alan bilgiler söz konusu oturumda sunucuya gelen tarayıcı isteklerinin, sunucu tarafından doğrulanması amacıyla kullanılan rastgele verilerden oluşur. Geçici bir çerezi kabul etmemeyi tercih etmeniz halinde, bu çevrimiçi uygulamalarda gezinemeyeceksiniz. Ayrıca, internet sitemizi ziyaret edip, bizden belge veya yanıt talep ettiğinizde de bir çerez kullanırız. Bir form doldururken size, internet sitemizin yerel sabit diskinize bir çerez yerleştirmesi seçeneği sunulabilir. Formlar doldururken ve/veya internet sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde zaman kazanmak için bu tür bir çerezi almayı tercih edebilirsiniz. Çerezlerin kullanımını tek tarayıcı düzeyinde kontrol edebilirsiniz ancak çerezleri devre dışı bırakmayı seçerseniz, bu, internet sitemiz veya hizmetimizdeki belirli özellikleri veya işlevleri kullanmanızı sınırlandırabilir.

 • İnternet sitesinin kullanımını kolaylaştırmak için: İnternet sitemiz, bir çerez kullanıldığında, tercihleriniz ve hareketlerinizle ilgili bilgileri siz mevcut tarayıcı pencerenizden çıkana (çerez geçici ise) ya da çerezi devre dışı bırakana veya silinceye kadar hatırlayabilecektir. Birçok kullanıcı, bir internet sitesinde mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde gezinmelerine yardımcı olması için çerezleri kullanmayı tercih eder. 
 • Ziyaretçilerimizi anlamak için: Sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayarlarımız ziyaretçi davranışlarına ilişkin istatistikleri toplu olarak, otomatik bir şekilde toplayabilir. Sitemizi kaç kişinin ziyaret ettiği, kullanıcıların IP adresleri, insanların hangi sayfaları ziyaret ettiği, ziyaretçilerimizin hangi alan adlarından geldiği, insanların hangi tarayıcıları kullandığı ve internet sitemizde nasıl hareket ettikleri gibi istatistikleri ve başka verileri izleyebiliriz. Ziyaretinizle ilgili bu verileri, yalnızca toplu hale getirme amacıyla kullanıyoruz. Bu istatistikler, ziyaretçilerimizin ilgi alanlarını anlamamıza ve internet sitemizin içeriğini ve performansını geliştirmemize yardımcı olmak için kullanılıyor.
 • Baxter, internet sitelerinde gömülü videolar sağlayabilir.  Bu gömülü videolara, Youtube (Google) dâhil ancak onunla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraf video sağlayıcılar ev sahipliği yapmaktadır.  Bir Baxter internet sitesinde gömülü bir videoda “oynat” seçeneğine tıklarsanız; üçüncü taraf video sağlayıcısı, “oynat” seçeneğine tıklamanızdan söz konusu üçüncü taraf video sağlayıcısına özel çerezlerin kullanılmasına onay verdiğiniz sonucunu çıkarabilir.

İzleme

Baxter, hedeflenmiş reklam sağlamak amacıyla bu internet sitesi ve üçüncü taraf internet sitelerindeki kullanıcılar zamana yaygın olarak izlemez ve bu nedenle Takip Etme (DNT) sinyallerine yanıt vermez. Bununla birlikte, bazı üçüncü taraf siteleri size içerik sunarken, tarama hareketlerinizi gerçekten de izler ve bu da size sunacaklarını özelleştirmelerine izin verir.

Web İşaretçileri

İnternet sayfalarımızda, sayfa görüntülemelerini saymamıza veya çerezlerimize erişmemize izin veren ("tek piksel gif" veya "web işaretçisi" olarak adlandırılan) elektronik görüntüler bulunur. Genel anlamda, bir reklam başlığı dâhil olmak üzere, bir internet sayfasının parçası olarak görüntülenen herhangi bir elektronik görüntü, bir web işaretçisi olarak çalışabilir. Web işaretçileri genellikle, 1’e 1 piksel boyutunda, çok küçük, başlık benzeri dosyalardır fakat Internet Explorer'da "Görünüm" ve ardından "Kaynak" öğelerine tıklayıp kolayca görülebilirler. Web işaretçileri, bilgisayar ekranının, faydalı içerikleri görüntülemek için kullanacağı değerli alanı kaplamamak için bu denli küçüktür. Ayrıca, kaç bültenin okunduğunu belirlemek için kaydolmuş abonelere gönderdiğimiz, grafikler içeren HTML formatındaki bültenlere de web işaretçileri ekleyebiliriz. Ayrıca internet sitelerimizde reklam yayınlayan bazı reklam ağları, açıkça görülebilen başlık reklamlarına sahip web işaretçileri kullanabilir. Web işaretçilerimiz, internet sitemizi ziyaret eden kişilerle ilgili herhangi bir Kişisel Bilgi toplamaz, bir araya getirmez, izlemez veya paylaşmaz. Bunlar, yalnızca internet sitesi kullanımıyla ilgili anonim, toplu hale getirilmiş istatistiklerimizi derlemek için kullandığımız tekniklerdir.

İnternet Protokolü (IP) Adresleri

İnternet protokolü (IP) adresleri, internette oturum açarken her bilgisayara otomatik olarak atanan benzersiz tanımlayıcılardır. İnternet sitelerimizi ziyaret eden her ziyaretçiden IP adresi bilgilerini toplar ve bunları yalnızca sistem yönetimi amaçları için kaydederiz. IP adresleri, kimlik tanımlama amacıyla kullanılmaz. Bu bilgi, toplu demografik bilgileri ve bu sitenin kullanımına ilişkin diğer bilgileri hazırlamamıza ve işlevlerini geliştirmemize yardımcı olur. IP adreslerini kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgiye bağlamıyoruz.

Google Analytics

Google Analytics, Baxter Sitelerinin bir öğesidir. Google Analytics, çerezleri kullanarak ziyaret zamanı, ziyaret edilen sayfalar, Baxter Sitelerinin her bir sayfasında geçirilen süre, IP adresi ve Baxter Sitesine erişmek için kullanılan cihazlardaki işletim sistemi türü gibi verileri toplar ve depolar. Google’ın sağladığı bir tarayıcı eklentisini indirip, kullanarak (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresinden ulaşabilirsiniz), Google Analytics'ten ayrılmayı tercih edebilirsiniz.

Güvenlik

Baxter Siteleri aracılığıyla hakkınızda aldığımız herhangi bir Kişisel Bilginin kaybolmasına, kötüye kullanılmasına ve değiştirilmesine karşı koruma sağlamak için makul ve uygun güvenlik önlemlerine sahibiz. Muhafaza ettiğimiz Kişisel Bilgileri korumak için makul güvenlik standartlarını sürdürüyoruz. Kişisel Bilgilerinizin güvenliği hakkında herhangi bir sorunuz varsa [ülke seviyesinde, gelen kutusu e-posta adresini girin] adresinden veya aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Nasıl Şikâyette Bulunulur

Baxter, Baxter'ın gizlilik uygulamaları ile ilgili şikâyet ve anlaşmazlıkların araştırılmasını ve çözüme kavuşturulmasını sağlamayı taahhüdüne bağlıdır. Bu nedenle, bir gizlilik şikâyeti ele alma prosedürü geliştirdik. Tüm şikâyetleri bu prosedür aracılığıyla çözüme kavuşturmak istiyoruz.

Baxter, gizliliğinize saygı duyar ve Baxter'a bir endişenizi ilettiyseniz, soruşturulması ve endişenizi gidermek için gereken adımların atılmasına yönelik olan Şikâyet Yürütme Prosedürüne almışızdır.

Gizlilik ile ilgili sorular veya şikâyetler, bu Gizlilik Beyanının sonunda verilen iletişim bilgileri kullanılarak e-posta, telefon veya posta yoluyla Baxter'a gönderilebilir.

İletişim Bilgileri

Bu Gizlilik Beyanı, bilgi işleme uygulamalarımız veya Kişisel Bilgilerinizin gizliliği ve güvenliği hakkında herhangi bir durum ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa lütfen, bizimle [email protected] adresi aracılığıyla iletişime geçin.

Veri Koruma Yetkilimize de  [email protected] adresi aracılığıyla e-posta gönderebilir veya 224-948-2876 numaralı telefona faks çekebilir, 212 365 53 00numaralı Etik ve Uygunluk Yardım Hattı üzerinden telefonla veya Baxter International Inc., ATTN: Chief Privacy Officer/Data Protection Officer, Global Privacy Office, 1 Baxter Parkway, Deerfield, IL 60015 ABD adresi aracılığıyla posta yoluyla erişebilirsiniz.

Bize ayrıca [veri denetleyicisi tüzel kişinin adresini, telefon numarasını ve e-posta adresini girin]aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.

Bu Gizlilik Beyanındaki Değişiklikler

Yeni Site özelliklerini, sunduğumuz ürün veya hizmetleri ve hakkınızdaki bilgileri kullanımımızı nasıl etkileyebileceğini açıklamak için bu Gizlilik Beyanını düzenli olarak güncelleyebiliriz. Bu Gizlilik Beyanında önemli değişiklikler yaparsak, değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce bu Siteye bir bildirim göndeririz. Gizlilik uygulamalarımızla ilgili en son bilgiler için bu sayfayı düzenli olarak gözden geçirmenizi öneririz.  Size bildirimde bulunmadan ve itiraz etmeniz için size fırsat vermeden, kişisel Bilgilerinizi maddi olarak farklı bir şekilde kullanmayacak veya bir başka kuruluşa, kendi amaçları için kullanmaları amacıyla bu bilgilerin yeni bir ifşasını gerçekleştirmeyeceğiz.