Hikâyemiz

Hikâyemiz

Baxter, her gün dünya çapında milyonlarca insanın hayatına dokunuyor. Ürünlerimiz ve tedavilerimiz – ER’den OR’ye kadar, eczaneden YBÜ’ye kadar hastanın evde bakımını geliştirmenin yanı sıra hastanelerde ve kliniklerde bulunabilir.  

85 yıldan uzun bir süredir, hayat kurtarmanın ve sürdürmenin kritik kesişim noktasındayız. Ve şimdi, küresel sağlık hizmetini önümüzdeki yıllarda dönüştürmek için en büyük fırsatımızı gerçekleştirmek üzere kararlı ve benzersiz bir şekilde konumlandık.

Hayatları Kurtarmaya ve Sürdürmeye Bağlıyız

Küresel Liderliğimiz

İleriye dönük liderlik ekibimiz, uzmanlıklarını, uzmanlara bugünün sağlık hizmeti zorluklarında yardımcı olmak için kullanma hedefine bağlıdır – daha fazla hasta için daha hızlı ve düşük maliyetli daha iyi bakım.

Yönetimimiz

Yaptığımız her işte en yüksek kalite, güvenlik ve performans standartlarıyla çalışmaya bağlıyız ve tüm çalışanlar için sınıfının en iyisi olan çalışma ortamını sürdürmek için çalışıyoruz.

İşbirlikçi Yeniliği Güçlendirmek

Bir yenilik kültürünü beslemek, hayat kurtarma ve sürdürme görevimizi yerine getirmede kritik öneme sahiptir. Sağlık hizmetinin en acil sorunlarını çözmek amacıyla sürekli olarak daha verimli ve daha akıllı yollar bulmak için dünya çapında kurumlar, klinisyenler ve bilim insanlarıyla ortak oluyoruz.    

Kurumsal Sorumluluğumuz

Çalışanlarımıza, toplumlarımıza, müşterilerimize ve hastalarımıza ve çevremize yaptığımız her işte liderlik etmemizi sağlayarak doğru şekilde iş yapmaya kararlıyız.

Geçmişimiz

85 yıldan uzun süredir, sağlık hizmetini değiştiren önemli tıbbi yeniliklere öncülük etmekteyiz. Ticari olarak üretilen ilk intravenöz solüsyonlardan günümüzün önde gelen akut, beslenme, renal ve cerrahi bakım yeniliklerine kadar, önde gelen sağlık hizmeti çözümleri sunmaktayız.

Küresel Kapsam ve Çeşitlilik

Baxter’da kapsama ve çeşitlilik; girişken ve yenilikçi olan, çeşitlilik içeren, yüksek performans sergileyen ekipler kurup geliştirmekle ilgilidir.  Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, hastalarımızın ve bakıcıların dünya çapındaki ihtiyaçlarını daha iyi ele almak için kapsayıcı ve çeşitlilik içeren bir iş gücünü benimsemek, motive etmek ve elde tutmak istiyoruz.

Awards and Recognition image

Onur ve Takdirler

Dünya çapında sayısız küresel, ulusal ve yerel sektör dernekleri ve yayınları tarafından tanınmaktan gurur duyuyoruz. Son zamanlardaki başarılarımızdan bazı örnekler, Baxter'ı tercih edilen bir işveren olarak, kapsayıcı ve çeşitlilik içeren bir iş yerini ve toplumsal olarak sorumlu ve sürdürülebilir bir iş olarak yetiştirme çabalarımızı vurgulamaktadır.