Yardım Amaçlı Bağışlar ve Hibeler

Yardım Amaçlı Bağışlar ve Hibeler

İnsanların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişimleri olmasını sağlamaya yardımcı olmak, yaşadığımız ve çalıştığımız toplumlarda olumlu bir etki yaratmak ve sağlık hizmetlerini geliştirmede öncü olacak yeni nesil yenilikçileri geliştirmek için dünyanın dört bir yanındaki ortaklarla iş birliği yapıyoruz.   

Baxter International Foundation, Baxter International Inc.'in yardım amaçlı koludur ve finansmanını üç ana alana odaklar:

Sağlık Hizmetine Erişim

Misyonumuzla uyumlu kapasite geliştirme hibeleriyle ve klinik uygulamaları ilerleten ve hasta tedavisini genişleten sağlık sistemlerini, sağlayıcıları ve halk sağlığı araştırmalarını tanıyarak ve kutlayarak varlık gösterdiğimiz toplumlarda sağlık hizmetlerine erişimi artırma konusunda kararlıyız. 

Toplumlarımız

Her gün, ürünlerimize bağlı insanların ve yaşadığımız ve çalıştığımız toplumların yaşamlarında anlamlı bir fark yaratmaya çalışıyoruz.

Baxter'ın varlık gösterdiği yerlerde yetersiz hizmet alanları etkileyen toplum programlarını desteklemeye odaklandık.

Yeniliği Teşvik Etmek

Yarının sağlık hizmeti teknolojilerini tanımlama konusunda öncülük edecek yeni nesil bilimsel yenilikçilerinin yetiştirilmesine yardımcı oluyoruz. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimini finanse ederek, dünya çapında toplumlarda çalışanların mentorluk yapmasını destekleyerek ve bilimlerde farklılıklara açık öğrenme fırsatları inşa ederek uygulamalı bir yaklaşım benimsiyoruz.

Baxter International Vakfı Hibe Süreci

Baxter Uluslararası Vakfı, şirketin hayat kurtarma ve hayatı devamını sağlama misyonunu geliştirmeye yardımcı olur. Biz dünyanın her yerinde organizasyonlarla işbirliği yaparak yetersiz hizmet alanların sağlık hizmetlerine ulaşımlarını artırıyor, ve böylece sağlık hizmetlerini geliştirecek ve Baxter topluluklarında uzun süreli bir etki yaratacak yeni nesil inovatörlerin gelişmesini sağlıyoruz. Bu kritik alanlarda pozitif, uzun süreli etki yaratan girişim ve organizasyonları desteklemekten gurur duyuyoruz.
2019 hibemiz 15 Nisan'da açılıyor ve 31 Mayıs 2019'da kapanacak.