Farmakovijilans Gizlilik Beyanı

Farmakovijilans Gizlilik Beyanı

Bu bildirim, Baxter'ın Advers Olay raporlaması için kişisel verilerinizi nasıl topladığı, depoladığı, işlediği, kullandığı ve açıkladığı hakkında bilgi sağlar

Bu bildirimde, ilgili tıbbi ürünün Pazarlama Ruhsatı Sahibi veya yerel temsilcisi ve/veya igili tıbbi cihazın üreticisi, AB kapsamında yetkilendirilmiş temsilcisi, ihracatçısı veya dağıtıcısı olarak tescillenmiş olan Baxter kuruluşunun (bundan sonraki kısımda "Baxter", "biz", "bizim", “bizi”, “bizden” veya "bize" olarak geçecektir) bu Gizlilik Bildiriminde tanımlanan bağlı şirketleri, halefleri, devredenleri ve yüklenicileri ile birlikte, kişisel verilerinizi nasıl topladığına, depoladığına, işlediğine, kullandığına ve ifşa ettiğine dair bilgi verilmektedir. 

Kişisel verilerinizi toplama nedenimiz

Baxter, kişisel verilerinizi, advers olayları toplama, saptama, değerlendirme ve önleme yoluyla ve tıbbi olayların yanı sıra bu ürünlerle ilgili kalite şikayetlerini, tıbbi ürünlerin ve/veya medikal cihazların güvenliliğini ve kalitesini izlemek amacıyla işleyecektir.

Baxter kişisel verilerinizi aşağıdakilere dayanarak işleyecektir:

(1) başka bir kişi ile ilgili advers olayın ve/veya tıbbi olay veya tıbbi cihaz ile ilgili başka bir şikayet türü  raportörü iseniz – bunun tıbbi ürünlerin güvenliliğine ilişkin yasal yükümlülüklerimize uymamız için gerekli olması, bunun yanı sıra, sağlık hizmetlerinin ve tıbbi ürünlerin veya tıbbi cihazların kalite ve güvenliğinin yüksek standartlarının sağlanması gibi halk sağlığı alanında kamu yararına ilişkin nedenlerle gerekli olması sebebiyle, Birlik veya Üye Devlet yasaları uyarınca veri sahibinin haklarını ve özgürlüklerini, özellikle mesleki sırları korumak için uygun ve özel önlemlere dayanarak;

(2) advers olayı ve/veya tıbbi olay veya tıbbi cihaz ile ilgili başka bir şikayet türü rapor eden bir hasta iseniz – bunun kamu sağlığı alanında kamu yararına ilişkin nedenlerle gerekli olmasına mesela sağlık hizmetlerinin ve tıbbi ürünlerin veya tıbbi cihazların kalite ve güvenliğinin yüksek standartlarının sağlanması gibi, Birlik veya Üye Devlet yasaları uyarınca veri sahibinin haklarını ve özgürlüklerini, özellikle mesleki sırları korumak için uygun ve özel önlemlere dayanarak.

Kişisel verilerinizin sağlanması gönüllülük esasına dayanmaktadır (advers olayları ve tıbbi olayları rapor etme yükümlülüğü olan bir sağlık mesleği mensubu değilseniz); ancak, kişisel verilerinizi sağlamazsanız sorgunuzu çözümlemek üzere ele almamız mümkün olmayacaktır.

Bu bilgileri başka hiçbir amaçla kullanmayacağız ve kişisel verileriniz bunu yapmaya yükümlü olduğumuz (örn. düzenleyici otoriteler tarafından yükümlü kılındığımız) veya ilgili üçüncü tarafın Baxter adına veri işleyici olarak hareket ettiği durumlar haricinde başka hiçbir tarafla paylaşılmayacaktır

Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle muhafaza edeceğiz?

Kişisel verileriniz ancak yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için gerekli olduğunu düşündüğümüz süre boyunca ve geçerli yasalar kapsamında şart koşulduğu ve/veya izin verildiği şekilde muhafaza edilecektir.

Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabiliriz ve uluslararası veri transferleri

Baxter, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, kişisel verilerinizi diğer Baxter grubu şirketlerine ve Baxter adına hareket eden Baxter hizmet sağlayıcılarına (IT sistem yönetimi ve kullanıcı destek hizmetleri sağlayıcıları ve advers olay işleme hizmetleri sağlayıcıları ve/veya kalite güvence gibi) transfer edebilir.

Yukarıda atıfta bulunulan üçüncü tarafların bazıları kişisel verilerinizi ülkeniz dışında işleyebilir. Başka bir ülkedeki veri koruma düzeyi ülkenizdekine eşdeğer olmayabilir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi yalnızca Avrupa Birliği Komisyonu ve/veya yerel Veri Koruma Otoritesi tarafından veri koruma düzeyinin yeterli olduğuna karar verilmiş olan ülkelere transfer etmekte veya tüm alıcıların yeterli veri koruma düzeyini sağladıklarından emin olmak için önlemler almaktayız. Bunu örneğin uygun veri transferi sözleşmeleri yaparak ve veri transferi için yerel Veri Koruma Otoritenizden onay alarak yapmaktayız. [email protected] ’a yazarak, bu tür üçüncü taraflar hakkında bilgi talebinde bulunabilir ve Baxter’in onlarla yaptığı sözleşmelerin kopyalarına erişebilirsiniz

Haklarınız

Aşağıdakileri yapmaya hakkınız vardır:

  • Hakkınızdaki kişisel verileri elimizde bulundurup bulundurmadığımızı, bulunduruyorsak hangi amaçlarla ve ne tür kişisel verileri bulundurduğumuzu kontrol etmek ve bu verilerin kopyalarını talep etmek,
  • Eksik, yanlış veya yukarıda belirtilmemiş olan amaçlarla işlenmiş olan kişisel verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini veya imha edilmesini talep etmek ve kişisel verilerin transfer edildiği üçüncü taraflara bildirimde bulunulmasını talep etmek,
  • Bizden kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etmek,
  • Belirli durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmek,
  • Kişisel verilerinizin ülkeniz içinde veya dışında transfer edildiği üçüncü tarafların kimlikleri veya kategorileri hakkında bilgi talep etmek,
  • İşlenen kişisel verilerin yalnızca otomatik yollarla analizi ile hakkınızda varılan olumsuz sonuçlara itiraz etmek,
  • Yasadışı kişisel veri koruması nedeniyle uğradığınız zararlar için tazminat talebinde bulunmak,
  • Ülkenizdeki veri koruma otoritesine şikâyette bulunmak.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu kontrolör, hasta kullanma kılavuzunda ve/veya tıbbi cihazın etiketinde veya kullanım kılavuzunda belirtilen, ilgili tıbbi ürünün Pazarlama Ruhsatı Sahibi veya yerel temsilcisi ve/veya igili tıbbi cihazın üreticisi, AB kapsamında yetkilendirilmiş temsilcisi, ihracatçısı veya dağıtıcısı olarak tescillenmiş olan Baxter kuruluşudur.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili taleplerinizi veya sorularınızı lütfen aşağıdaki adrese yöneltiniz:

[email protected]