Baxter Tedarikçileri

Baxter Tedarikçileri

Hayat kurtarma ve sürdürme misyonumuz, tedarikçi tabanımız aracılığıyla yerine getirilir.

Satın alma süreçlerimize sürdürülebilir uygulamaları entegre ederken, birçok çevresel ve sosyal faktörü göz önünde bulunduruyoruz. Enerji kullanımı, sera gazı emisyonları ve atıkları azaltmak gibi çevresel performansı iyileştirme fırsatlarını tanımlamak için tedarikçilerimizle iş birliği yapıyoruz.

Tedarikçi tabanımızın her noktasında insan haklarını da destekliyoruz ve uygun tedarikçileri proaktif olarak tanımlayarak küçük, azınlık, kadın, LGBT, engelli ve gazi işletme girişimlerinden tedarik fırsatlarını en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz.

 • Küresel Tedarik Zinciri Standartları:  Baxter, sağlık hizmeti için GS1 standartlarını tasdik eder ve kuvvetle destekler. Bu standartların sektör çapında benimsenmesinin hasta güvenliğini artıracağına ve daha fazla verimlilik ve dürüstlük sağlayacağına inanıyoruz.
   
 • Ticaret Uyumu: İhracat, ithalat ve tedarik zinciri güvenliğini düzenleyen yasalara uyulmasına yüksek öncelik veriyoruz.  Uyumluluk sorumluluklarımız, acente, dağıtıcı, tedarikçi ve bizimle iş yapan diğer tarafların karşılaması gereken uygun tarama ve sözleşme gereği ve güvenlik gerekliliklerini içerir. Baxter’la iş yapan veya Baxter’ı temsil eden acente, dağıtıcı, tedarikçi ve diğer tarafların Baxter'ın gerekliliklerini karşılamanın yanı sıra, ihracat, ithalat ve tedarik zinciri güvenliğini düzenleyen yürürlükteki tüm yasaların lafzı ve ruhuna uymaları da beklenir.
   
 • Sorumlu Tedarik & Lojistiği: Küresel tedarik zincirimiz, üretimde kullanılan hammaddelerin üreticilerinden, ürünlerinin son kullanıcılarına kadar uzanmaktadır. Şirketimiz sorumlu bir tedarik zinciri oluşturmayı ve yürütmeyi taahhüt eder.

Satın Almaya Rehberlik Eden Politika ve Standartlar

Tedarikçi Kalite Standartları

Tedarikçi Kalite Standartlarımız, tutarlı bir tedarikçi değerlendirme süreci ve ilişkileri yönetmek için kullanılan standartlaştırılmış araçlar sağlar.

Etik ve Uyumluluk Standartları

İşleri yüksek etik standartlarla yürütmeye yönelik ortak bir adanmışlığın iş ilişkilerimizi geliştireceğine inanıyoruz. 

Baxter Tedarikçi Değişiklik Bildirim Formu

Ek bilgi ve sorular için, lütfen bize [email protected] adresinden e-posta gönderin ve konu satırına  “SNC Sorusu” ibaresini yazın. 

Mevcut Tedarikçilerimiz İçin

Önemli: Tedarikçi Değişiklik Bildirimi (SNC) Gerekliliği

Tüm tedarikçilerimizden, tanımlanan gereklilikler, ürün kalitesi veya bir düzenleyici başvurusuna uygunluğu etkileyebilecek herhangi bir değişiklik yapmadan önce bize bildirimde bulunmalarını bekliyoruz.

Tedarikçiler, Baxter’ın Tedarikçi Değişiklik Bildirim Formunu (GQF-11-03-04) kullanmalı ve bunu [email protected] önceden göndermelidir. Bu, değişikliğin kabul edilebilirliğini ve uyumluluğunu gösteren gerekli değişiklik belgelerini içermelidir.

Tedarikçimizin değişiklik kontrol etkinliklerinin, ürünlerin gerekliliklere tam uyumluluğunu sağlamak için iyi planlanmış ve belgelenmiş olmasını bekliyoruz.

Tedarikçilerimizin asgari olarak aşağıdakileri yapması beklenmektedir:

 • Değişikliği yürüten personelin kalifiye olduğundan emin olmak
 • Etkililik ve güvenlik de dâhil olmak üzere ürün veya işlem riskindeki tüm değişiklikleri değerlendirmek
 • Yürütülmeden önce yazılı olarak Baxter'a yapılan değişiklikleri uygun bir şekilde belgelemek ve iletmek ve
 • Baxter SNC Formunu kullanarak uygulamaya geçmeden önce Baxter’ın yazılı onayını almak.

Küresel Satın Alma Emri Hüküm ve Koşulları